Over ons

 

 

‘Als je in Wakken op een steentje schopt, dan komt daar muziek uit.’ Dat is een uitspraak van Hugo Verriest, schrijver en dichter, historisch woordkunstenaar voor de Vlaamse taal en pastoor in Wakken. Hij verwijst daarmee naar de muzikale uitbundigheid van de Wakkenaren van weleer en het cultuur verheerlijkende karakter van ons dorp aan de Mandel.

Er is in 1806 voor het eerst sprake van de harmonie ‘Sainte Cecile’ in Wakken, en in 1888 laat een concurrerend muziekgenootschap ‘Vriendenkring’ zich horen. Tweespalt en politiek gekrakeel zijn een slechte voedingsboden voor muziek en in 1907 zwijgen de instrumenten uit onmacht. Het wordt bijzonder stil in Wakken.

Tot er in 1908 vier muzikanten het niet meer kunnen houden. Ze schoppen in Wakken op een steentje en er komt muziek uit, Kunst en Deugd. Was het een herstart of een doorstart, wie zal het zeggen, maar ze schrijven een brief en nodigen welwillende Wakkenaren uit om fondsen te voorzien voor een nieuwe harmonie. Ze brengen muzikanten van de twee vergane harmonieën samen en
spelen de pannen van het dak. ‘Harmonie Kunst en Deugd’ , ‘In Harmonie’ avant la lettre ?

De geschiedenis van onze harmonie is goed geïllustreerd dank zij het ‘Huldeboek 100 jaar Kunst en Deugd in Wakken’, geschreven door Koenraad Degroote naar aanleiding van ons 100 jarig jubileum in 2008. Een geschiedenis met hoogtes en laagtes, grote successen en kleine successen maar bovenal een geschiedenis die mensen verbindt. Een geschiedenis van mensen die in Wakken op een steentje schoppen.

Kunst en Deugd is onze naam, maar ook onze opdracht. Elke week repetitie op vrijdag avond. Kunst maken en de noten plooien naar muziek, het instrument laten klinken naar voldoening en groei. Elke muzikant ontwikkelt zich, goed wetend dat het gaat over samen. De klank van allen samen, dat is harmonie, dat is kunst. En deugd beleven, het voelt goed en het mag wel eens plezant zijn. Een vereniging van leden die elkaar bejegenen en gelijkgestemd ontspanning vinden in onze vereniging. Week na week werken we eraan, kunst en deugd. Tussen de parking en de deur van ons repetitielokaal ligt er, u raadt het al, een steentje. Elke week, over en weer.

Peter Valck is de dirigent. Hij was leraar klarinet aan de Stedelijke Kunst Academie Waregem. In 1985 werd hij geraakt door een Wakkens steentje. Hij werd gevraagd om een harmonie in nood te helpen. Kunst en Deugd zat in een crisis. Het korps had een dirigent nodig om een passende treurmars te spelen bij de uitvaart van de vroegere dirigent, Gaby Huys. Peter nam de dirigentstok op, bundelde het zelfvertrouwen van de muzikanten en wat velen niet verwachtten lukte toch, een geslaagde uitvoering in wankele tijden. Peter werd voorgesteld als de nieuwe dirigent. Hij is gebleven, hij heeft de harmonie uit het slop gehaald. Hij kwam in Wakken wonen en vond er bovendien zijn vrouw. Hij is blijven bouwen aan de hamonie; betere muzikanten, een groter orkest en uitdagende muziekkeuzes. Een dirigent met veel kwaliteiten: getalenteerd muzikant, een leidende dirigent, een coach die elk van zijn muzikanten uitdaagt op zijn niveau, en ook vriend onder de vrienden. Regelmatig schopt Peter steentjes rond in Wakken, regelmatig schopt men steentjes terug op zijn pad.

Kunst en Deugd werkt van concert naar concert. Elk jaar geven we een drietal grote concerten en hebben we tal van uitstappen. Concerten zijn als stapstenen in de stromende rivier van onze vereniging. Concerten zijn muzikale doelen waar we weken aan werken, we klinken bij de uitvoering, en nadien, in onze herinnering, zindert de muziek nog een hele tijd door. Steeds op zoek naar een publiek om te versieren, steeds op zoek naar een nieuwe ontroerende stapsteen waar muziek uit komt.

In de voorbije jaren hebben we geconcerteerd met enkele Vlaamse artiesten: Gunther Neefs, Barbara Dex, Ann Vandenbrouck, Jelle Cleymans, Udo en Geena Lisa. Van deze concerten zijn video-opnames beschikbaar.

Bovendien verzorgden we concerten die we hebben opgedragen aan componisten waar wij van houden. Wijlen Guy Duyck was aanwezig op het concert voor zijn 70° verjaardag. Met Otto M Schwartz en Thomas Doss hadden we online contact tijdens ons nieuwjaarsconcert in januari 2023. We speelden toen uitsluitend werken van deze 2 componisten. Hetzelfde deden we met componisten uit de familie Strauss, behalve dan de online verbinding. In mei 2022 brachten we een huldeconcert, ‘Tribute to Ennio Morricone’ aan de overleden componist, bijna 2 jaar na zijn sterfdag. Covid, begrijpt u allicht wel.

Thema concerten, waarbij we ons laten inspireren door een kernachtig thema, is ons ook niet vreemd. Zo maakten we een hele reeks kerstconcerten en nieuwjaarsconcerten, we hadden een Spaans concert, een Europees concert, een Disney concert, een concert ‘solisten op zijn best in het harmonieorkest’ een concert met filmmuziek en een concert 111 wat verwijst naar ons zelfverzonnen 111° jubileumfeest.

Enkele concerten zijn ontsproten aan de samenwerking met andere verenigingen en dat vinden we bijzonder boeiend. We werkten in het verleden samen met het koor Amicitia, met de toneelvereniging Nieuw Wakken Toneel, met de Gezinsbond van Kanegem met wie we samen enkele kerstconcerten uitvoerden. We hadden uitwisselingsconcerten met de PTT harmonie van Breda en we organiseerden samen met school De Wegwijzer een muzikaal’ happen en trappen, drinken en klinken’ evenement.

Hoewel we geen marcherend corps zijn, hebben we toch een tiental uitstappen per jaar. Veelal voor feestelijkheden, kermissen, huldigingen of wijkfeesten.

In de schoot van de Harmonie zit het ‘Jeugdorkest Kunst en Deugd’ onder leiding van Artur Billiet. Onze harmonie wil blijvend vernieuwen en inzetten op de jeugd. De samenwerking met de kunstacademie is een geschenk. Talent en goesting voor muziek mogen we niet laten liggen. In Wakken wordt er op steentjes geschopt, en er komt muziek uit.